Tiskové zprávy

Tisková zpráva ze dne 7. 5. 2024

Společnost BEplan finanční plánování s.r.o. se tímto vyjadřuje k mediálním aktivitám, které jsou proti ní a jejímu majiteli vedeny a doprovázeny následnými aktivitami některých konkurenčních společností. Uvádíme, že nás mrzí skutečnost, že některým stojí za to, aby vrhali špatné světlo na celý finančně poradenský trh, kterého jsme již více jak sedm let součástí a důkazem jsou tisíce spokojených klientů a rostoucí počet spolupracujících vázaných zástupců.

Důrazně se ohrazujeme proti tvrzením uvedeným v rámci některých médií, které jsou konstruovány účelově. Společnost BEplan se důsledně řídí všemi platnými zákony i etickými standardy. Dbáme na poskytování služeb nejvyšší kvality i na profesní integritu ve všem, co děláme, a naprosto vylučujeme, že bychom měli mít za cíl naše klienty finančně poškozovat či je zneužívat. Naše činnost je pravidelně monitorována Českou národní bankou (ČNB). Provádíme také vlastní interní audity a jakékoliv agresivní či predátorské praktiky netolerujeme a jsme připraveni postihovat. Smyslem naší činnosti je jednat vždy a výlučně v nejlepším zájmu našich klientů.

Naše společnost se nedávno zařadila mezi přední desítku finančně poradenských firem na trhu, což, jak se domníváme, vyvolalo reakce některých našich konkurentů, kteří se snaží destabilizovat naši pozici s cílem přetáhnout naše vázané zástupce a vytlačit nás z trhu. Odstoupení některých pojišťoven od smluv s námi, bez jakéhokoliv předchozího upozornění nebo výzvy k nápravě z jejich strany, je založené výhradně na individuálním incidentu na sociálních sítích, a to konkrétně na dvou videích našeho vázaného zástupce, vystupujícího na sociálních sítích pod pseudonymem „pan Čung“. Kvalita naší práce směrem ke klientům nebo kvalita námi poskytovaného finančního poradenství není a nebyla nikdy a nikým zpochybňována. Činnost „pana Čunga“, na jeho sociálních sítích probíhala bez našeho vědomí, souhlasu či koordinace, vystupoval zde z vlastní osobní iniciativy a od jeho chování na sociálních sítích se distancujeme. Důrazně se však ohrazujeme proti tomu, že by kdy „pan Čung“ nebo jiný z našich zástupců označoval naše klienty za „špíňáky“. Sociální sítě jsou z velké části přehlížené v rámci compliance kontrol napříč celým trhem. Na všeobecně rozšířený problém neregulovaného působení finančních poradců na sociálních sítích jsme nicméně neprodleně reagovali. Přijali jsme opatření a pravidla, která dále zvyšují transparentnost a etické standardy našich poradců, a to mj. jako první na trhu jsme zavedli etický kodex chování na sociálních sítích.

Pokud jde o často mediálně uváděný odkaz na tvrzení pana L. Ticháčka, který je naší přímou konkurencí a veřejně vystoupil v rámci svých sociálních sítí, tak další šíření jeho tvrzení mu Krajský soud v Brně zakázal nařízeným předběžným opatřením, a to s odůvodněním, že bylo osvědčeno, že se tím dopouští nekalosoutěžního jednání vůči společnosti BEplan.

 Pro BEplan byla vždy klíčová etika vůči klientům a kvalita námi poskytovaných služeb. Důkazem jsou nám desetitisíce spokojených klientů ve vybudovaných kmenech, které jsme pro naše partnery z řad finančních institucí, zprostředkovali. Evidujeme naprosto mizivé procento, resp. promile stížností klientů vůči počtu realizovaných obchodů za celou dobu naší existence.  Dbáme a dodržujeme přísné zákonné povinnosti, které jsou nám v rámci působení na trhu ukládány a často v prověřování našich spolupracovníků jdeme za hranice standardu trhu. Ve srovnatelné velikosti společností máme, procentuálně, nejvíce certifikovaných vázaných zástupců s prestižními, finančně poradenskými, tituly PFP / EFA. Vždy jsme byli připraveni pružně reagovat na podněty našich obchodních partnerů, pakliže jsme podnět obdrželi a dostali možnost.

 Celá situace nás velice mrzí, neboť zcela zbytečně poškozuje finančně poradenský trh a jeho obraz. Věříme, že námi přijatá opatření přispějí ke kultivaci trhu jako celku a podobné události zde již nebudou mít místo. Zároveň zdůrazňujeme naši otevřenost k dialogu a spolupráci se všemi zainteresovanými stranami, neboť pouze tak jsme schopni posílit transparentnost a stabilitu finančně poradenského trhu.