Dáme vašim financím směr

Profesionální finanční poradenství

O NÁS

BEplan finanční plánování s.r.o. je společnost zabývající se profesionálním finančním poradenstvím.
Poskytujeme komplexní finanční plánování ve všech oblastech pojištění, investic, spoření i financování.

Tyto služby zajišťujeme ve spojení s renomovanými partnery z řad bank,
pojišťoven, stavebních spořitelen a investičních společností.

Co pro vás můžeme udělat?

NAUČÍME VÁS,
JAK O SVÉ FINANCE SPRÁVNĚ PEČOVAT

Existují osvědčené i radikální postupy, neexistuje však matematický vzorec k výpočtu jediného správného řešení. Osobnost finančního poradce je nejspolehlivější možnou volbou ve stále komplikovanějším světě finančních produktů.

zhodnotíme

společně s vámi vaši stávající situaci a definujeme budoucí cíle a jejich priority.

postavíme

na základech vašich cílů
a priorit váš osobní
finanční plán.

vybereme

ideální finanční strategie
a produkty vhodné
přesně pro vás.

pomůžeme

s aktualizací a všemi změnami vašeho plánu tak, jak je přinese život.

naše hodnoty

Kvalitu služeb, které svým zákazníkům poskytujeme, stavíme na těchto hodnotách:

ODBORNOST A VZDĚLÁVÁNÍ

Pravidelné vzdělávání zaměstnanců a poradců.
Základ dokonalého uspokojování potřeb zákazníka. Prostředek ke zvýšení znalostí finanční problematiky. Důraz na pochopení stále se proměňujících souvislostí. Poskytování nástrojů, podpory a pravidelná kontrola znalostí.

SPOLEHLIVOST

Vzájemná důvěra a dodržování společně uzavřených dohod. Upevňování dlouhodobého oboustranně výhodného vztahu. Slibujeme jen to, co umíme dodržet. Plníme, co jsme slíbili. Důraz na naši spolehlivost a důvěryhodnost. Očekávání stejného přístupu i od našich partnerů.

ochota

Proaktivní ochotný přístup.
Základní princip komunikace s klienty zaměstnanci i poradci. Vstřícný přístup k řešení jejich dotazů i připomínek. Snaha o vzájemné pochopení situace a hledání východiska. Směřování ke společnému dosažení co nejoptimálnějšího výsledku.

SERVIS A PÉČE O KLIENTA

Na každém klientovi záleží.
Stejně kvalitní péče o každého. Poskytování nových nástrojů poradenskému týmu, umožňujících vyjít zákazníkovi ještě více vstříc. Zjednodušujeme procesy a šetříme tak zákazníkův čas. Neustále přemýšlíme, jak klienty ještě více nadchnout a čím novým je znovu překvapit.

TRANSPARENTNOST

Oboustranně pravdivé a srozumitelné podávání informací. Základ fungování všech našich obchodních vztahů. Trváme na poskytování pravdivých, přesných a spolehlivých informací. Podávání nepřesných, zkreslených či dokonce nepravdivých informací považujeme za nepřípustné.

inovace

Neustále se posouváme.
Hledání možností, jak pracovat ještě lépe, rychleji a s co největším užitkem pro všechny zúčastněné. Stále se zlepšovat a rozvíjet znamená posouvat se kupředu a být úspěšný. Inspirujeme a učíme se od těch nejlepších doma i v zahraničí.

jak pracujeme

Můžeme začít třeba jen jedním tématem.
Dlouhodobě je však přínosnější řešit osobní finance podle na míru vytvořeného plánu.

první schůzka

situace

Seznámení se a společná analýza vašich přání a cílů. Zhodnocení dosud využívaných produktů i finančních možností. Společná definice zadání pro vytvoření finančního plánu.

druhá schůzka

priority a plán

Prezentace prvních návrhů osobního finančního plánu. Diskuze nad předloženými variantami. Výběr optimální cesty a její případné úpravy. Společná dohoda o dalším postupu. Dejte nám důvěru a my uděláme vše, abychom předčili vaše očekávání.

další schůzky

řešení

Nastavování stávajících i nových finančních produktů podle osobního finančního plánu. Průběžné upozorňování na důležité termíny, změny a novinky. Pravidelné aktualizace osobního finančního plánu.

první schůzka

situace

Seznámení se a společná analýza vašich přání a cílů. Zhodnocení dosud využívaných produktů i finančních možností. Společná definice zadání pro vytvoření finančního plánu.

druhá schůzka

priority a plán

Prezentace prvních návrhů osobního finančního plánu. Diskuze nad předloženými variantami. Výběr optimální cesty a její případné úpravy. Společná dohoda o dalším postupu. Dejte nám důvěru a my uděláme vše, abychom předčili vaše očekávání.

další schůzky

řešení

Nastavování stávajících i nových finančních produktů podle osobního finančního plánu. Průběžné upozorňování na důležité termíny, změny a novinky. Pravidelné aktualizace osobního finančního plánu.

výhody pro vás

Spolupráce s BEPLAN vám přinese spoustu výhod.
Zde jsou jen některé z nich:

BEZPLATNOST

Odměňování naší společnosti a jejích poradců finančními institucemi, jejichž produkty využíváte. Nezávislý výběr dodavatele finanční služby je zaručen možností volby z několika variant. Finální rozhodnutí přísluší vždy vám.

NESTRANNOST

Více variant s porovnáním vhodnosti a výhodnosti. Možnost výběru a právo definitivního rozhodnutí.

GARANCE KVALITY

Poradci jsou vázaní pravidly etického kodexu. Zásadně pracují ve vašem zájmu dle vašich potřeb a možností.

OSOBNÍ PŘÍSTUP

Řešení zpracované vám na míru dle vašeho zadání.

servis

Komplexní profesionální řešení dané finanční problematiky. Neriskujete a neztrácíte čas vlastní analýzou obtížně pochopitelných finančních produktů. Neztrácíte čas čekáním v pobočkách. Sledujeme a připomínáme důležité termíny u stávajících i nových smluv. Upozorňujeme na významné novinky a změny.

Zjistěte, co je to
OSOBNÍ FINANČNÍ PLÁN,
a jak ho získat

OSOBNÍ
FINANČNÍ PLÁN

Živý dokument, který se mění dle životní situace, změn priorit a cílů, aktuálních nabídek finančního trhu.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍHO FINANČNÍHO PLÁNU:

Zhodnocení souladu vašich cílů, dosud využívaných produktů, finančních možností. Upozornění na neshody. Porovnání možných přístupů. Konkrétní kroky vedoucí k optimalizaci.

Všichni naši finanční poradci pracují v souladu s firemním etickým kodexem, zákonnou regulací a příslušnými licencemi.

financování bydlení

Koupě bytu, domu, pozemku. Refinancování úvěrů na bydlení. Financování výstavby a rekonstrukce. Koupě družstevního bytu. Vypořádání dědictví či SJM.

„Pomůžeme vám bydlet pohodlně a ve svém…“

penze

Sestavení a správa portfolia penzijních produktů.

„Chcete si užívat života i po odchodu do penze? Starobní důchod vám na to asi stačit nebude…“

zajištění příjmů

Pojištění a správné nastavení limitů pojistných rizik.

„Úraz a nemoc bývají příčinami snížení nebo úplného výpadku příjmu. Státní podpora (nemocenská, invalidní či pozůstalostní důchod) původní životní standard nikdy nezajistí. Pojistěte se pro situace, které nemusí, ale mohou nastat…“

děti

Narození dítěte, náklady na jeho vzdělání a start do života.

„Dítě je něco jako doživotní hypotéka. Splácejte ji vždy s radostí a láskou…“

investice

Investiční produkty.

„Majetek je přirozené chránit a chytré rozmnožovat. Finanční majetek ohrožuje především inflace. Nechte své peníze vydělávat další peníze. Doporučíme nejvhodnější způsoby…“

ochrana majetku

Pojištění aut, nemovitostí, domácnosti a odpovědnosti za škodu.

„Chytrostí, schopnostmi a poctivou prací lze nabýt majetku a ten je třeba chránit. Nešťastnou náhodou či nedbalostí je možné způsobit škodu a tu je povinnost nahradit…“

Vyplňte, prosím, všechny údaje.

kontakt

Kde nás najdete:

BEplan finanční plánování s.r.o.
Na Poříčí 1046/24, 110 00 Praha 1

IČ: 05779944
DIČ: CZ05779944
Společnost vedená u Městského soudu v Praze,
oddíl C, vložka 269588

Sídlo společnosti a korespondenční adresa:

  • Na Poříčí 1046/24, 110 00 Praha 1
  • +420 234 724 724
  • info@beplan.cz

Registrace a povolení: 

  • Samostatný zprostředkovatel dle zákona 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění
  • Samostatný zprostředkovatel dle zákona 257/2016 Sb, o spotřebitelském úvěru
  • Samostatný zprostředkovatel dle zákona 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření
  • Investiční zprostředkovatel dle zákona 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

Aktuální informace o registracích a povoleních u České národní banky můžete nalézt ZDE.

informace pro zákazníky

Informace o řešení spotřebitelských sporů:

V případě vzniku spotřebitelského sporu z poskytování služeb na finančním trhu mezi společností BEplan finanční plánování s.r.o., IČ 05779944, a klientem spotřebitelem, který se nepodaří vyřešit smírně, může klient spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu k subjektu příslušnému k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů, kterým je Kancelář finančního arbitra. Bližší informace lze nalézt na webu Kanceláře finančního arbitra.

Subjekt mimosoudního řešení některých spotřebitelských sporů na finančním trhu:

Kancelář finančního arbitra

Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1
Web: www.finarbitr.cz
E-mail: arbitr@finarbitr.cz
ID datové schránky: qr9ab9x
Tel.: +420 257 042 070